“Leges vigilantibus, non doremientibus subveniunt”

JUDr. Róbert Dupkala spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia pôsobil ako justičný čakateľ a neskôr ako sudca na Okresnom súde Bratislava IV a Okresnom súde Bratislava V. V súčasnosti je zapísaný v zozname advokátov a vykonáva advokátsku prax viac ako 20 rokov.

JUDr. Michal Kemka spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.

JUDr. Robert Hayden, M.B.A. spoločník, advokát vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia vykonal rigoróznu skúšku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po absolvovaní praxe advokátskeho koncipienta úspešne zložil advokátsku skúšku a zapísal sa do zoznamu advokátov. V súčasnosti pôsobí ako advokát a konateľ spoločnosti.  

Mgr. Dominika Šimúnová advokátska koncipientka vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pričom jej študijné výsledky boli ocenené cenou rektora Univerzity Komenského a dekana Právnickej fakulty UK. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Alexandra Šusterová advokátska koncipientka vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokátska koncipientka zapísaná v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Marek Maslák advokátsky koncipient vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako advokátsky koncipient zapísaný v zozname advokátskych koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Taktiež pôsobí na Katedre občianskeho a obchodného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ako denný doktorand.

JUDr. Mario Bednárik  odborný zamestnanec vyštudoval Akadémiu policajného zboru v Bratislave, kde taktiež vykonal rigoróznu skúšku. Pracoval v Policajnom zbore SR, kde zastával rôzne funkcie od vykonávania pedagogickej činnosti v oblasti práva, vyšetrovania trestných činov až po pôsobenie na úseku kriminálnej polície. V súčasnosti pôsobí ako odborný zamestnanec.